Nowa dostawa zwierząt

Nowa dostawa zwierząt

0.00

SKU: 3c1288f54677

1000 w magazynie

  • Opis

Stenopus hispidus
Neopetrolisthes maculatus
Calcinus tibicen
Dolabella auricularia
Cypraea moneta
Cypraea tigris
Nassarius spp
Tectus fenestratus
Archaster typicus
Fromia monilis

Chelmon rostratus
Chromis retrofasciata
Chromis viridis
Neoglyphidodon oxyodon (j)
Chrysiptera spp/Chrysiptera parase
Dascyllus aruanus
Rhinecanthus verrucosus
Acreichthys tomentosus
Amblygobius rainfordi
Synchiropus ocellatus
Synchiropus splendidus
Apogon cyanosoma

Centropyge bicolor
Pomacanthus sexstriatus (j)
Chaetodon auriga
Amphiprion akallopisos
Amphiprion polymnus
Chromis viridis
Pomacentrus alleni
Chrysiptera spp/Chrysiptera parase
Dascyllus aruanus
Pseudocheilinus evanidus
Paracheilinus mccoskeri
Ctenochaetus striatus
Zebrasoma scopas
Ecsenius bicolor
Salarias fasciatus
Plagiotremus rhinorhynchus
Amblygobius phalaena
Amblyeleotris wheeleri
Cryptocentrus cinctus
Pseudochromis fuscus

Centropyge bicolor
Chelmon rostratus
Chaetodon auriga
Chromis viridis
Pseudocheilinus hexataenia
Naso lituratus (Pacific)
Siganus (Lo) vulpinus
Canthigaster solandri
Amblygobius phalaena
Valenciennea strigata
Gobiodon okinawae

Chelmon rostratus
Premnas biaculeatus
Chromis retrofasciata
Chromis viridis
Coris gaimard (j)
Halichoeres chrysus
Pseudocheilinus hexataenia
Labroides dimidiatus
Salarias fasciatus
Amblygobius rainfordi

Amphiprion polymnus
Premnas biaculeatus
Chromis margaritifer/C. bicolor
Pomacentrus alleni
Dendrochirus zebra
Macropharyngodon meleagris
Pseudocheilinus evanidus
Siganus (Lo) magnifica
Canthigaster solandri
Valenciennea sexguttata
Valenciennea strigata
Cryptocentrus cinctus
Gobiodon okinawae
Pseudanthias dispar (xf)
Apogon cyanosoma