Biotop Azji – Akwarium biotopowe

Biotop Azji – Akwarium biotopowe

Biotop – ( inaczej siedlisko)- tym terminem określamy  przestrzeń życiową organizmów żywych (z greckiego bíos – życie, tópos – miejsce).

Jest środowiskiem , gdzie żyją  gatunki  typowe dla tego miejsca, przystosowane  do panujących na danym terenie warunków fizycznych, chemicznych, klimatycznych.

BIOTOP  AZJI

Azja jest kontynentem bardzo rozległym, zróżnicowanym pod względem ukształtowania fizycznego i klimatu ( od strefy okołobiegunowej do zwrotnikowej), od wzniesień najwyższych (Mont Everest) do najniższych (depresja Morza Martwego). W różnych strefach klimatycznych różna jest ilość opadów.  Rzeki mające swoje dorzecze w obszarze klimatu monsunowego są inne niż rzeki Azji Północnej, należące do zlewiska Morza Arktycznego. Stwarzają więc  różne środowiska dla ryb i różne są ich gatunki przystosowane do życia w danym biotopie.

Sieć rzek w Azji ukształtowała się promieniście, a ma to związek z ukształtowaniem terenu. Rzeki Azji wpływają do czterech oceanów. Na kontynencie tym są również tereny bezodpływowe.

Ze względu na interesujące akwarystów gatunki ryb w rzekach i zbiornikach Azji, poniżej scharakteryzujemy biotopy czyli środowiska i gatunki ryb żyjących w azjatyckich rzekach i zbiornikach.

Na terenie kontynentu azjatyckiego występują CZTERY TYPY RZEK.

 1. rzeki syberyjskie – ( Ob i Jenisej). W ciągu całego roku mają wysoki stan wód. W górnych odcinkach są to rzeki typowo górskie, mają szybki nurt, przejrzystą wodę. Po wpłynięciu na  równiny płyną spokojnie w szerokich korytach. Zamarzają częściowo lub całkowicie. Bystry nurt i niska temperatura uniemożliwiają osiedlanie i rozrastanie roślin wodnych i swobodnie żyjących bezkręgowców. Na dnie można jednak zauważyć glony. W syberyjskich rzekach żyje mnóstwo ryb, głównie : jesiotry, szczupaki i pstrągi.

 2. rzeki monsunowe Ganges, Indus, Mekong o dużej różnicy poziomu wód. Wypływają w okolicach Tybetu, zdążają w kierunku Oceanu Indyjskiego lub Pacyfiku.          W górnym biegu są rzekami górskimi, w dolnym stają się potężnymi, rozlewającymi się szeroko rzekami, niosącymi duże ilości mułu. W czasie letniego monsunu często powodują powodzie. W górnym biegu wśród gór Tybetu  mają czystą, bardzo zimną wodę. Im dalej od źródła i chłodnego klimatu, po wpłynięciu na obszary tropikalne ich wody stają się cieplejsze, mętne, mulaste, a nurt powolniejszy. Trzeba tu więc wyróżnić trzy środowiska, czyli biotopy, ponieważ w zmieniających się warunkach żyją różne gatunki ryb i roślin: biotop strumienia górskiego, biotop rzeki południowo-wschodniej Azji oraz rozlewisko rzeki w Indiach.- I takie właśnie biotopy możemy urządzić dla ryb w naszych akwariach.  W rzekach monsunowych żyją ryby z rodziny karpiowatych i sumowatych.

 3. rzeki śródziemnomorskie na obszarze Azji Mniejszej, takie jak np.Kyzył i Ihrmak. Z powodu ciepłego, śródziemnomorskiego klimatu latem stan ich wód jest niski, (czasem nawet wysychają), a zimą w porze deszczowej – wysoki.

 4. rzeki obszaru bezodpływowego – wypływają z gór Azji centralnej i wpadają do jezior lub wysychają po wpłynięciu na pustynię. Przykładem jest rzeka Tarym. Niekiedy nie mają stałego koryta.  Są to rzeki jeszcze mało zbadane.

Zakładając akwarium biotopowe, musimy zapoznać się z warunkami panującymi w danym biotopie, czyli w naturalnym środowisku, dobrać do niego odpowiednie rośliny i ryby i dekoracje.

 

JEZIORA I WODY STOJĄCE

 1. W Azji jest też mnóstwo jezior. Największym z nich jest Morze Kaspijskie- bezodpływowy zbiornik wodny o bardzo dużym zasoleniu. W Kazachstanie jest jedno z najciekawszych jezior o nazwie Bałchasz. Jest ono bezodpływowe. I co ciekawe, w części wschodniej ma wodę słoną, a w zachodniej słodką.

 2. Największym odpływowym jeziorem w Azji, a zarazem najgłębszym na świecie,  jest Bajkał. Jego wody są tak cudownie przejrzyste, że można zobaczyć jego dno nawet przy głębokości kilkudziesięciu metrów. Temperatura wód Bajkału wynosi średnio 4 stopnie Celsjusza. Wody Bajkału z powodu niskiej temperatury i wysokiej twardości wody są ubogie w roślinność, ale za to jest tam wiele gatunków ryb. Występują tu też gatunki ryb endemicznych, czyli charakterystycznych tylko dla tego środowiska: omul czy gołomianka.

 3. W Chinach, gdzie uprawia się ryż, zbudowano sztuczne zbiorniki i kanały  wodne, służące do nawadniania pól. Są to płytkie stawy o mętnych wodach, słabo natlenione i silnie ogrzane. Wśród roślinności najczęściej spotyka się tu różne odmiany limnofilii i nawódek. Te stawy i kanały najczęściej zamieszkują ryby labiryntowe, często spotyka się również różne gatunki razbor i brzanek.

 4. Południowa część Azji, szczególnie Półwysep Malajski i wyspy Archipelagu Malajskiego, ze względu na wysokie sumy opadów, obfitują w bagna i ukryte w lasach deszczowych bajora. Woda w tych zbiornikach jest mętna, słabo natleniona a temperatura wody dochodzi nawet do 40 stopni Celsjusza. Rosną tu rośliny podwodne (limnofilie i ponikła)  i ziemnowodne  z licznymi przedstawicielami obrazkowatych.  W zbiornikach z niezarośniętą powierzchnią żyją razbory, dania i liczne karpiowate. W zarośniętych stawach i bagnach- głównie ryby labiryntowe.

Wzorując się na biotopach w naturze, możemy urządzić w naszych pomieszczeniach piękne, egzotyczne akwaria z rybami i roślinnością charakterystycznymi dla tych biotopów, po prostu mieć w domu trochę Azji…

 • Akwarium biotopowe – GÓRSKI STRUMIEŃ

Wystrój skromny, silny prąd czystej, przejrzystej wody. Podłoże to kamienie o gładkich krawędziach i gruby żwir, ewentualnie gdzieniegdzie uzupełniony piaskiem. Parametry wody to odczyn na poziomie Ph 7-7,5, średnia twardość oraz temperatura od 18 do 22 stopni Celsjusza.

Roślinność również uboga: tylko glony. Można je uzupełnić kępką nurzańca śrubowego lub mechem zdrojek.

Biotop Górski strumień wygląda ładnie tak w oświetleniu dziennym, jak i przy oświetleniu sztucznym, więc można je zrobić dowolnie.

Dekorację będą stanowić tylko naturalne kawałki drewna.

Gatunki ryb do takiego akwarium to: danio, brzanki różowe, kardynałki, przylga nakrapiana, glonojad syjamski.

 • Akwarium biotopowe – RZEKA W AZJI POŁUDNIOWO – WSCHODNIEJ (typowym dla np. rzeki Mekong).

Podłoże to żwirek i piasek rzeczny. Parametry wody to Ph 6-6,5, woda miękka lub bardzo miękka, temperatura od 20 do 25 stopni Celsjusza.

Roślinność obfita: wszystkie zwartki i ponikła, można ewentualnie dać gwiazdnik okółkowy i krynię tajlandzką.

Oświetlenie najlepiej zróżnicowane, tworzące plamy świetlne i cienie w akwarium. W aranżacji można użyć kawałków drewna, korzeni, a także otoczaków. Gatunki ryb: bocje, piskorki, brzanki, danio, razbory, grubowargi, sumik szklisty, sumy wędrowne, śliz Robertsa.

 

 • Akwarium biotopowe SŁONECZNA ZATOKA (typowym dla rozlewiska rzeki w Indiach: np. Gangesu i Indusu).

Na podłoże dajemy piasek rzeczny i żwirek.

Parametry wody to Ph 7.0 do 7.5, woda miękka lub średnio twarda, temperatura od 21 do 26 stopni Celsjusza. Należy zastosować słaby prąd wody. Najlepiej będą tu się czuły rośliny: rotale, różdżce i onowotki.

Ważne jest aby akwarium było naprawdę „słoneczne”, czyli mocno oświetlone.

Do dekoracji użyjemy skałek, kamieni, korzeni i kawałków drewna.

Właściwe dla tego biotopu ryby to: brzanka różowa, danio, rozbory, długonos ciernisty, bocje.

 • Akwarium biotopowe –  CZARNE WODY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI

Akwarium urządzamy na wzór bajora leżącego pośród lasów deszczowych. Jego cechą jest bardzo słaby przepływ wody i bardzo nikłe oświetlenie. Podłoże tworzą torf lub glina ze względu na kwaśny odczyn.

Parametry wody to PH 5.5-6.0, woda miękka, temperatura 26 do 29 stopni

Celsjusza. W akwarium tego typu sadzimy gęsto rośliny: zwartki, ponikła, grzybienie, limnofilie. Tajemniczy nastrój stwarza nikłe oświetlenie. Dobrze jest zastosować oświetlenie punktowe. Do dekoracji oprócz roślin użyć należy korzeni torfowych, które powinny stanowić malowniczą plątaninę z licznymi kryjówkami. Do tego biotopu pasują też spreparowane, suche liście lub kawałki drewna.

Gatunki ryb, które dobrze się czują w takim akwarium, to: gurami, prętniki, bojowniki, karpiowate, bocje, piskorki.

 

 • Akwarium o biotypie POLA RYŻOWE

Odtwarzamy w nim środowisko sztucznych, nawadniających zbiorników wodnych na terenie Chin. W naturze są to płytkie stawy o  dużym zmętnieniu               i wysokiej temperaturze. Jako podłoże stosujemy piasek rzeczny i żwirek.

Parametry wody: odczyn Ph 6,5 do 6,9, woda miękka, temperatura od 25 do

29 stopni Celsjusza. W takim akwarium sadzimy rośliny: zwartki, limnofilie, nurzańce, nadwódki, barkleje. Rośliny nawodne nie powinny zakrywać całej powierzchni wody. Stosujemy oświetlenie równomierne, średnio mocne.

Gatunki ryb wybierane do tego typu akwarium, to: błędnikowce, guramiowate, żmijogłowate, a także razbory, brzanki i gupiki.

Udostępnij ten post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *